Jednorazowe 1000 zł na dziecko (Becikowe 2017)

Becikowe 2017 – mam na myśli jednorazowe 1000 zł na dziecko z tytułu urodzenia. Zasady, dokumenty, terminy i zmiany od 2016 r. – wszystko tutaj! Jest to podstawowe świadczenie dlatego nie mogłam przejść obok tego obojętnie na blogu. Tym bardziej, że w tym roku będę chciała z niego skorzystać 🙂

Becikowe zostało wprowadzone w 2006 roku i początkowo obejmowało wszystkich rodziców, którym urodziło się dziecko bez względu na próg dochodowy. W 2012 roku jednak zostało wprowadzone ograniczenie, które uwzględnia dochód rodziny. Poniżej przedstawiam podstawowe zagadnienia, a po tym zmiany jakie zostały wprowadzone w 2016  oraz 2017 roku.

Kto może otrzymać becikowe?

 • Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł za urodzenie żywego dziecka mogą otrzymać rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Wspomniana kwota 1922zł dochodu netto obliczana jest:

przychody brutto
– alimenty świadczone na rzecz innych osób
– koszty uzyskania przychodu
– należny podatek dochodowy od osób fizycznych
– składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (co ważne! rzeczywiście wpłacone, a nie te z PIT)
= dochód netto

 1. matka lub ojciec dziecka
 2. opiekun prawny
 3. opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka

Jaka kwota przysługuje?

Jednorazowo 1000 zł na każde dziecko. Kwota jest wolna od podatku dochodowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

I teraz uwaga! Warto się skupić bo nie jest to takie oczywiste jak mogłoby się wydawać.

Podstawowe dokumenty:

 • wypełniony Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu (o rejestracji w USC pisałam tutaj)
 • ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka)
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, tj.:

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych). Dla uproszczenia w dalszej części wpisu „rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy” nazywam „wskazany rok”.
np.:

Jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2017 roku do końca października to brane są dochody za rok 2015. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony już 1 listopada 2017 roku to brane są dochody za rok 2016.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

 • oryginał zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego dochodu LUB oświadczenie o jego wysokości (obliczenia na podstawie przytoczonego przeze mnie wcześniej wzoru)
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych we wskazanym roku
 • oryginał zaświadczenia z ZUS bądź od pracodawcy LUB oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które rzeczywiście były odprowadzone we wskazanym roku
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy LUB oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu we wskazanym roku

Inne dokumenty:

 • wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu LUB odpis posiedzenia sądowego LUB odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu)
 • w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie LUB zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację LUB odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Gdzie składa się dokumenty?

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Ile jest czasu na złożenie dokumentów?

Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka. Jeżeli złożymy je później wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10 dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zmiany w becikowym w 2016 roku

 1. Podstawową zmianą, która dotyczy stricte jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to nałożenie obowiązku na ministra właściwego do spraw rodziny utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą elektroniczną. Krótko mówiąc: powinna być możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 2. Druga znacząca zmiana to tzw. „Nowe becikowe” czyli Kosiniakowe, które funkcjonuje jako całkowicie nowe świadczenie. Mowa tu o zasiłku rodzicielskim. Świadczenie oferuje 1000 zł na dziecko przez 12 miesięcy. Pisałam już o tym tutaj:
  –> 1000 zł na dziecko/12 miesięcy (Kosiniakowe 2016) <– czytaj tutaj

Zmiany w becikowym w 2017 roku

W Becikowym na 2017 rok nie zaplanowano zmian, które obejmują zasady przyznawania czy wysokość świadczenia.

Nie zapomnij też o -> 500 zł na dziecko (Rodzina 500 Plus) <-

Pamiętasz, że świeżo upieczonemu tacie też należą się uprawnienia?
Tutaj przypominam -> Jak załatwić urlop ojcowski lub tacierzyński <-

Daj znać jak poradziłaś sobie z tą papierologią.
Czy może jak to tata dał radę w urzędzie. 😉

Aby zapoznać się z pełną treścią ustawy kliknij -> tutaj

Chcesz poznać więcej praktycznych rad doświadczonych mam?

Dzięki moim wpisom oraz komentarzom setek mam Twoje macierzyństwo będzie łatwiejsze! :-)

 • Wyślę Ci najnowsze artykuły + unikalne treści tylko dla czytelników newslettera

Najpewniej zainteresuje Cię też:

 • mama2018

  Witam, co w sytuacji takiej: bobas urodzi się w kwietniu 2018, wyszłam za mąż w październiku 2017, jak się w takiej sytuacji liczy dochody? Dodam, ze nie mieszkałam z mężem wcześniej, więc nie żyliśmy w związku nieformalnym. Czy jego dochody też będą brane pod uwagę?

 • Nananan

  Witam . Za miesiąc rodzę swoje pierwsze dziecko i chcę od razu po urodzeniu złożyć wniosek o becikowe. Za który rok dochód będzie brany pod uwagę ?

 • Iw

  słyszałam że można otrzymać też dodatkowo pieniądze od miasta za urodzenie dziecka ?Gdzie składać dokumenty i jak nazywa się ta opcja?

 • Iw

  czyli jak urodzę w maju i będę składać dokumenty o becikowe w listopadzie to kryterium dochodowe będzie za 2016 rok ?

 • Angela

  Witam , Czy ten przychód 1922zl liczy sie tylko przeze mnie i męża czy nowo narodzone dziecko też ?

  • na dziecko też.

   • Patrycja

    Dzień dobry, mam pytanie. Dziecko urodziłam 09/2016, wniosek składałabym teraz.
    1. Badany byłby pit za 2015 rok, kiedy byłam bezdzietna, a mimo to liczyłoby się dziecko jako drugi członek rodziny?
    2. Wówczas byłam też stanu wolnego a teraz jest mąż. Czy męża też liczyliby wstecz ….?
    3. No i od 01/2016 mam sporo wyższy dochód aniżeli w 2015 (zmiana pracodawcy), czy w związku z tym muszę złożyć jakieś oświadczenie o dochodzie za 2016, co wykluczałoby otrzymanie becikowego?

    Będę bardzo wdzięczna za odp!

 • Karola

  a co w przypadku samotnej matki ? jej dochod liczy sie jako na 1 osobe czy sie liczy na 2 osoby (samotna matka + narodzone dziecko)?

 • mackurcz

  Jak zweryfikować rzeczywiście wpłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne? Gdzie istnieje możliwość sprawdzenia tej informacji? Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • kamas

   składka na ubezpieczenie zdrowotne z pitu dzielimy przez 7,75 a nastepnie wynik mnozymy przez 9. uzyskujemy w ten sposob wartosc jaka wplacilismy faktycznie, i taka jest nam potrzebna:d

 • Monika

  Witam. Czy można otrzymać jednorazowe becikowe i kosiniakowe przez rok?

 • Poszkodowana

  jak zwykle nic od Państwa nie dostanę, dochód przekroczony… ten kraj wspiera jedynie nierobów i nie udaczników. WSTYD ! Ludzie którzy płacą najwyższe podatki nie mają nic od Państwa.

 • daria

  dochod na osobe w kwocie 1922 zł, to rozumiem ze w przeliczeniu włącznie z nowonarodzonym dzieckiem?

  • tak 🙂

   • daria

    Dziękuję 🙂

  • Adi

   Jest jeszcze becikowe extra dodatkowe 100zł i razem z becikowe wychodzi 200zł plus 500+ i rodzinne na dzieci

   • Adi

    1000zł dodatkowe i razem 200zł mało osób o tym wie.

    • Adi

     2000zł razem i dodatkowe 500+ i rodzinne na dzieci pozdrawiam

 • Kasia

  a jak sie to ma do sytuacji jeżeli składam wzniosek w lutym bieżącego roku o becikowe a dochód z 2015 do maja byłam na zwolnieniu lekarskim (ciąża) i od maja do konca 2015 była na macierzynskim zaznacze że nie jestem na umowie tylko jednoosobowe działalnosci gospodarczej i od momentu przejscia na zwolnienie w czasie ciąży do konca macierzynskiego działalnosc nie została zamknieta natomiast tez nie miałam z działalnosci zadnych dochodów. zarówno na zwolnieniu jak i macierzynski miałam wypłacany przez Zus. ta kwota jest liczona do dochodu czy nie ? bo niby wszędzie to traktują jako dochód utracony i juz sama nie wiem jak mam to rozumieć

 • Monia

  Witam,
  czy zasiłki pieniężne otrzymane z ubezpieczenia społecznego trzeba wykazać jako dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

 • Alimak33

  Witam, jak sprawa ma się z adoptowanymi dziećmi. Adoptowałam trójkę dzieci złożyłam wniosek o przyznanie becikowego- dostałam odmowną decyzję z powodu pobrania becikowego przez rodziny zastępcze w których przebywały dzieci. Dodam tylko że dzieci mają czystą kartę tzn nowe nazwisko i pesel a o starych danych Mops wie ponieważ na czas preadopcji pobierany było 500+. Chce się odwołać od tej decyzji ale nie jestem pewna na jakie przepisy mam się powołać.

  • Gosia

   Jeżeli becikowe zostało już raz pobrane na dzieci to nie można złożyć ponownie wniosku mimo adopcji.

 • Iwona

  Witam,
  Ja też pytanie, być może odpowiedz jest już przesądzona.. ale jednak spróbuje.. bo widzę ze studiuje pani cały materiał ze zrozumieniem (ja zeby sie połapać muszę czytać te ustawy po pare razy;)) i w fajnej formie jest przekazywany 😉 a wiec jeżeli ktoś sie pógźno dowiedział ze jest w ciąży, miał nie znaczne objawy czy nawet zganiał to na stres w pracy itp, do lekarza sie wybrał po 10 tyg ciąży nie dostanie becikowego?? Co w takim momencie skoro człowiek liczy na pare groszy od Państwa, nie chce sie zwalniać z pracy bo ledwie przędzie.. a tu sobie tak wymyślili, rozumiem prog finansowy i kogoś kto zarabia na tyle zeby sobie poradzić, a tu biedna osoba która miałam nie mieć wogole dziec cud sie zdarzył ( bo to szczęście i sie cieszy, teraz nic nie jest ważne nawet stresująca praca tylko zdrowie, zeby mały był zdrowy) nie dostanie żadnej pomocy.

  • Iwonko myślę, że jak udasz się prywatnie do ginekologa to jest duża szansa, że takie zaświadczenie Ci wypisze 🙂

   • Iwona

    Dziękuje za tak szybka odpowiedz 🙂 jak nie to oczywiście będę sie w jakiś sposób odwoływać .. wkoncu nic nie mam do stracenia, ale zastanawiałam sie czy to jest wogole sens. Także dziękuje za światełko

   • ela

    Mam taki sam problem co koleżanka wyżej. Czy ta prywatna wizyta to ma być u ginekologa do którego chodziłam czy można iść do innego?

 • Big Beat

  w dokumentach dla Warszawy widnieje zapis, że składać można tylko w ciągu 3 miesięcy od urodzenia a nie 12 miesiecy…

 • Agata

  Witam, w czerwcu br. urodziłam synka. Z braku czasu i lenistwa dopiero teraz zabieram się za becikowe:/ jestem załamana, ponieważ okazało się, że dochody z 2014 miałam bardzo niskie, co za tym idzie zostałoby mi przyznane 1000 zł:( w 2015 „niestety” moje dochody są wyższe i przekraczam kwotę minimalną…Czy da się to jakoś „odkręcić”, inaczej załatwić? Jest już grudzień więc obowiązuje mnie rok 2015:( bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam Agata:)

 • Katarzyna

  Ja mam podobne pytanie jak Pani Iwona. Jeśli składam teraz na początku grudnia dokumenty, to potrzebuje zaświadczenia o dochodach od pracodawcy z całego roku 2015 od stycznia do grudnia czy z określonych jakoś miesięcy ? Jeśli tak, to dokładnie od kiedy do kiedy ? Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Dziękuję.

 • Dzięki, przyda się bardzo 🙂

 • Iwona

  Witam,
  jeżeli mój synek urodził się w kwietniu 2016 a wniosek o becikowe będę składać dopiero teraz to dochody są brane za okres od 1.10.2014 do 31.11.2015?

 • Jul

  Witam. A moje pytanie jest takie. W 2015r skonczylam szkole i pracowałam na umowę MIESIAC. Nie rozliczylam się za ten rok, wyjechałam w 2016 za granicę i powiem szczerze umknęło mi to. Tak liczę się z karą i jestem na to przygotowana, jednak czy to może zaważyć na przyznaniu becikowego?

 • Krystyna

  witam
  moja sytuacja jest skomplikowana i potrzebuję wskazówek jak właściwie to pokierować
  interesuje mnie becikowe oraz jeśli to możliwe 500+
  wyszłam za mąż w lipcu tegoż roku, jak właściwie zrozumieć dochody, które powinnam zawrzeć we wniosku przy czym muszę nadmienić, że dochody mojego obecnego małżonka są obwarowane zobowiązaniami i tak naprawdę on dochody ma tylko na papierku i utrzymujemy się z mojej pensji. Płaci alimenty w wysokości 1500 zł oraz kredyt we frankach za dom, który zajmuje jego żona z córkami- wszczął postępowanie o sądowym nakazie sprzedaży domu ale to trochę pewnie potrwa- żona nie wyraża zgody na sprzedaż ani nie dokłada do spłaty kredytu. Z poprzedniego małżeństwa mam dwie pełnoletnie córki – jedna utrzymuję się samodzielnie druga jest w klasie maturalnej i jest na moim utrzymaniu – więc z mojej strony rozumiem że 500 + nie dotyczy, jednak mąż z pierwszego związku ma dwie małoletnie córki na które jego zona pobiera 500+ ( to zrozumiałe są z matką – mąż nie miał nic przeciwko) czy będzie mógł się ubiegać o tą pomoc skoro będziemy w styczniu mieli synka a to jest jego trzecie dziecko? i jeśli tak czy musi złożyć wniosek w swojej gminie (zameldowania)?

 • Gosx

  Ja mam znowu inny problem z uzyskaniem becikowego. Rozstałam się z mężem pod koniec listopada 2015. Nie mamy już wspólnego gospodarstwa ale nadal formalnie jesteśmy małżeństwem (wiadomo jak działają sądy).Otóż urodziłam dziecko w sierpniu tego roku, oczywiście nie jego, tylko mojego obecnego partnera.Wiem że muszę dostarczyć akt urodzenia starszej córki.(gdzie były 3 kopie ale mąż zgubił i muszę wystąpić o odpis z USC). Ale po co muszę dostarczyć dochody męża za 2015 skoro nie prowadzimy gospodarstwa to raz a dwa to nie jego córka. Jak mam to ugryźć? Mogę jakoś te dochody za 2015 sama uzyskać bez jego obecności? Zaznaczam że on tego dla mnie nie zrobi, wykluczone nie po prostu. Ale ja będąc jeszcze jego żoną chyba mogę wystąpić do zusu o jego dochody? Z góry dziękuje!

 • klaudia

  Witam. Urodziła mi sie córeczka w kwietniu br. Kiedy złożyłam dokumety na becikowe MOPS mi je odrzucił, ponieważ dochód przekraczał mi o 200zł. W roku 2014 mąż miał wyższe dochody, natomiast w 2015 są o wiele niższe. Co lepsza w roku 2014 jeszcze nie bylismy malżeństwem. Pytanie, czy powinni brać dochody męża za 2014 i czy teraz mogę złożyc od nowa dokumenty, bo dochod za 20015 mialam mnieszy?

 • Cybull Janusz

  witam ,mam pytanie . w listopadzie rodzi mi sie drugie dziecko.czy zona moze dostac becikowe jednorazowe i kosiniakowe, czy tylko moze skladac papiery na jedno z nich? w chwili obecnejj jest na chorobowym po zakonczonej umowie o prace ale po urodzeniu bedzie na bezrobocie, wiem juz ze na pewno urodzi sie nam dziecko z niepelnosprawnoscia, jak to wyglada z dodatkami na takie dzieci. pozdrawiam Janusz

 • Magda

  Czy odnosnie dochodow z umowy o prace wynagane jest zasw z zus i us czy tylko jedno z nich?

 • Alicja

  Poszukuję odpowiedzi na jedno ważne dla mnie pytanie i nigdzie nie mogę tego znaleźć. Otóż mąż zostawił mnie gdy jeszcze byłam w ciąży. Obecnie toczy się sprawa rozwodowa, która nie skończy się szybko. Chciałabym złożyć wniosek o becikowe. Zaświadczenia o jego dochodach nie uzyskam i w sumie nie wiem czy we wniosku powinnam go podawać, jednak jakby nie patrzeć ciągle jesteśmy małżeństwem mimo, że już ze sobą nie mieszkamy i nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa, ale to w tym roku, w zeszłym byliśmy razem, a za ten okres musze złożyć zaświadczenia. Jak mam podejść do tej sprawy, by uzyskać becikowe? Proszę o pomoc 🙂 Samotna mama. Pozdrawiam

  • DMN

   Musisz pytać w MOPS, ale oni nie są w stanie stwierdzić, kiedy rozstaliście się z mężem jeśli nie było separacji, sprawa rozwodowa w toku.. wciąż jesteście małżeństwem, więc musisz mieć zaświadczenie o dochodach męża. Trzeba spróbować się dogadać, ale jeśli on nie chce pomóc, to być może w OPS zaproponują, że sami ustalą, możliwości tak naprawdę mają. Ogólnie jest absurdem, że trzeba te dokumenty wszystkie dostarczać w XXI wieku, gdzie urzędy mogą się porozumiewać między sobą bez przeszkód i wystarczyłoby proste zapytanie do urzędu skarbowego. Taki kraj i nic na to nie poradzimy. Jak się nie postarasz to nic nie dostaniesz, więc musisz działać. Na forum ciężko, bo przepisy są przepisami a w urzędach są ludzie, którzy są różni – jedni zrobią wszystko, żeby pomóc petentowi, inni powiedzą – nie ma kwitów. nie ma forsy.

 • Weronikaa

  Witam. Dzisiaj byłam donieś papier do urzędu ( ten od lekarza ze od 10tyg. byłam pod opieka) wczesniej wypełniłąm papiery które zostały u Pani, bo sama mówiła ze mam zostawić. Przychodzę, mówie jej jak było. Ona na to, że nic takiego nie było i wypełnić wszystko jeszcze raz i w uparte twierdziła, że dochody mam jej przyniesc za 2015rok. a wyraźnie pisze pani, że do końca października za 2014r. (za przeproszeniem) bez jebania mogę isc z dochodem za 2014 i sie wykłócać. // dodam, że kobieta jest stara i czasem 3 razy powtarzam to samo, dociera i powtarzam 4 raz.

 • kris

  Dzień dobry,

  Pobraliśmy się w październiku 2015 a dzieciątko urodzi się w połowie października 2016. Czy w takiej sytuacji jedno z rodziców (te które zarabiało mniej) dostarcza dochody za 2014, jeśli wniosek złożymy do końca października?
  Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii, gdyż z poniższych komentarzy różne wnioski mi się nasuwają.

  Pozdrawiam,

 • Sebastian 83

  Witam. To bardzo dobry artykuł ale nijak się ma do rzeczywistości. Jestem z Gdańska. W styczniu urodził się nam syn. Narzeczona składała formularz na becikowe i prawie mieliśmy wszystkie dokumenty przygotowane. Pani w MOPS – IE od początku była dla narzeczonej nie miła i do tego bezczelna. Zażądała ode mnie umowy w tym przypadku umów zlecenie i tu ciekawostka 2013 roku, ponieważ ona musi z tego okresu mieć dochód. Przez okres prawie 3 lat byłem zatrudniony przez jedną firmę. Rok na umowę zlecenie, reszta na umowę o pracę. Przecież to jest absurd. Po co tej kobiecie moje zarobki z umowy zlecenie za okres 2013 rok? To jest Polska. W krajach beneluksu nikt o nic nie pyta. Należy się po wypisaniu wniosku. I to nie jakieś ochłapy tylko porządne pieniądze. Nie ważne czy jesteś obywatelem danego państwa czy tylko przyjezdnym. Tragedia. Co zrobić aby ten proceder zakończyć? Pozdrawiam

 • Mateusz

  Witam. Gdy poszedlem po becikowe pani poprosila o pit za 2014 wtedy oboje z zona pracowalismy za granica i wyszly wysokie dochody ale od 2015 pracuje w polsce za najnizsza krajowa. Pani powiedziala ze to nie wazne ze utracilem wysokie zarobki a teraz zarabiam o wiele mniej, wazne jest to ze nie utracilem pracy. Czy ona postapila wlasciwie?

 • Kama

  Mam może nietypowe pytanie ale nurtujące mnie, do tej pory w naszym gospodarstwie domowym byłam tylko ja i mąż. Od kilku lat mamy nieprzerwane zatrudnienie, czy nasze dochody liczymy na 2 członków rodziny czy na 3 ( licząc nowo nagrodzone dziecko ) ?

 • Pysia M

  Witam. Mam takie pytanie. Jestem uczniem zaocznym. Otrzymuje na rękę 654zl renty rodzinnej pod warunkiem nauki. Czy przysługuje mi to becikowe na dziecko przez 12mc? Dodam że partner od 4 lat pracuje w jednej firmie na umowę o pracę na rękę ma 1500zl. W urzędzie kazali tylko mi przyniesc zaświadczenie o dochodach za 2014 bo powiedzieli że partnera sciagna sobie sami.

 • Ruda Blondynka

  Mam takie pytanie, czy jeżeli mam 18 lat no i dochodów żadnych nie mam ani nie miałam to czy przysługuje mi becikowe oraz to nowe becikowe i 500+ ?

 • Agata Radziun

  Mam takie pytanie – oboje z mężem jesteśmy po rozwodach i każde z nas ma dwójkę swoich dzieci z pierwszych małżeństw, teraz urodziło nam się wspólne dziecko. Mieszkamy wspólnie z moimi dziećmi i naszym dzieckiem w 5 osób. Mąż płaci alimenty na swoje dzieci. Czy dochód na rodzinę oznacza dochód na te 5 osób, które mieszkają razem? Czy akty urodzenia dzieci męża, które nie mieszkają z nami również należy dołączyć do wniosku?

 • Justyna

  Witam, mam pytanie. Oczywiście jak większość osób przerasta mnie cała ta papierkowa biurokracja i zawiłość ustaw. Stąd moje pytanie. W grudniu urodzę pierwsze dziecko, obecnie mam status studentki, pewnie do września wtedy to zarejestruję się w urzędzie pracy. Mąż pracuje i to on nas będzie utrzymywał. Stąd moje pytanie jaki zasiłek nam się należy? Ten zasiłek rodzicielski tzw kosiniakowe czy ze względu na pracę męża coś innego np zasiłek tacierzyński? Chciałabym wiedzieć żeby się potem nie przejmować jakąś biurokracją tylko skupić na dzidziusiu. Ciągle mieszają mi się te wszystkie pojęcia zasiłku, świadczenia, urlopu macierzyńskiego.

  • Justynko, zapraszam na spokojnie do przeczytania artykułów z działu „Porady formalne dla każdego rodzica” tam w sposób myślę, że bardzo przystępny wszystko opisałam 🙂

 • stonka11

  Mąż pracował od 2008 roku do marca 2016 w jednym miejscu od kwietnia 2016 zmienił prace .w lutym urodziło nam się druge dziecko. W
  W czerwcu złożyłam a o becikowe i wzięli pod uwagę dochody z maja tego roku. Czy tak powinno być? ?

  • ELŻBIETA

   tak, dobrze policzyli. Mąż utracił dochód (zmienił pracę) i nie jest on brany pod uwagę. Uwzględniony jest tylko nowy dochód. Mi liczono w kwietniu 2016 dochód za 2014, ale zmieniłam pracę na przełomie 2014/2015 i liczono tylko tę nową pensję, za styczeń, i rozciągnięto jako średnią miesięczną za cały 2015 rok.

 • joncy

  Pani Aniu, Super artykuł, wzorowalem sie na nim składając podanie o becikowe w bieżącym roku we Wrocławiu (2016), wszystko sprawdziłem i się zgadza z rzeczywistością. Mam jedynie taki komentarz świeżo po zakończeniu procedury:
  1. Jeżeli mamy ciągłość zatrudnienia (kilka lat w jednym miejscu,ja miałem tak z małżonką) tak naprawdę w ogóle nie potrzebują PIT, ZUS/RMUA z pracy, a nawet aktów urodzenia, bo MOPS powiedział że występuje sobie o to sam (urzędy są połączone!). PIT11 za rok 2014 od pracodawcy pokazałem na miejscu w okienku. Jak więc rozumiem potrzeba składania zaświadczenia o składkach ZUS z pracy lub PIT dotyczy tylko tych, którzy zmieniali pracę w ostatnich latach. W moim przypadku składałem więc tylko wniosek zasadniczy oraz oświadczenie o braku dochodów nieopodatkowanych za rok 2014.

  2. Nikt mnie nie pytał o moje wyliczenia z PIT czy osiągam próg. MOPS we Wrocławiu robi to sam analizując sytuację historyczną materialną rodziny w drodze konsultacji z urzędami.

  3. Podając dane we wniosku i na każdym istotnym dokumencie, gdzie pytają o skład rodziny, podaje się WSZYSTKIE dzieci. W związku z tym akt urodzenia miał być złożony dla wszystkich dzieci (nie tylko to na które wnioskujemy o becikowe).

  • Cieszę się, że artykuł się przydał przy załatwianiu formalności.
   Co do punktu 3. to jest zaznaczone w tekście „ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu” 🙂
   Pozdrawiam serdecznie 🙂

   • Edward

    Witam, pytanie może śmieszne, ale od różnych rodziców składających wnioski słyszałem już różne wersje, dochód za 2015 dzielić przez tyle osób jakie było w 2015 czy dodajemy naszą narodzoną pociechę?

 • Agnieszka

  Witam. Za tydzień mija termin porodu mojego pierwszego. Nie ogarniam dokumentów „uzyskałam/ utraciłam”
  Proszę o pomoc! Proszę poprawiać jeżeli się mylę
  W 2014 roku pracowałam 3 miesiące – /tutaj przedstawiam świadectwo pracy za ten okres i pit 11
  Co z mężem? Pracował cały rok. Czy przedstawiam jakieś jego dokumenty za 2014 rok?
  2015 rok pracowałam 6 miesięcy-/ czy tutaj przedstawiam „utratę dochodu”? Czyli jakie to dokumenty? Świadectwo pracy? Pit?
  Co z dochodami męża? Jeżeli becikowe będę brała na siebie to muszę zagłębiać się w sytuacje finansową męża za rok 2015? Jeżeli mąż zmieniał 3x prace w 2015 roku a od października do teraz ma umowę w jednej firmie to wystarczy przedstawić „uzyskanie dochodu” (zaświadczenie o zarobkach z obecnej firmy)?