1000 zł na dziecko/12 miesięcy (Kosiniakowe 2016)

„Kosiniakowe”, „1000 zł na dziecko”, „Nowe becikowe”, „12 tys. zł na dziecko”, „zasiłek rodzicielski” te wszystkie określenia, które funkcjonują określają nowy projekt, który ma wejść od 1 stycznia 2016 i ma na celu pomoc finansową dla dziecka.

Oczywiście dotychczasowe, jednorazowe becikowe z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł będzie dalej obowiązywać i obejmować wszystkich rodziców. Jeżeli szukasz informacji o jednorazowym becikowym zapraszam tu:

-> Jednorazowe 1000 zł na dziecko (Becikowe 2016) <- czytaj tutaj

Nowy projekt jest skierowany natomiast dla osób, które dotychczas nie mogły skorzystać z 12-miesięcznego macierzyńskiego. Do kogo konkretnie jest skierowane nowe świadczenie? Jak otrzymać taką pomoc? Gdzie się zgłosić? Jakie dokumenty dostarczyć? Poniżej specjalnie dla Ciebie przygotowałam odpowiedzi na wszystkie pytania.

Kto może otrzymać?

 • matka
 • ojciec
 • opiekun prawny/faktyczny
 • rodzic przyjmujący dziecko na wychowanie. w tym przypadku jednak zastosowano ograniczenie wiekowe dziecka  – ukończony 7 rok życia. W wyjątkowych przypadkach takich jak np. odroczony obowiązek pójścia do szkoły – ukończony 10 rok życia dziecka.

a w szczególności:

 • osoby bezrobotne
 • studenci
 • rolnicy
 • osoby nieubezpieczone pracujące na umowach o dzieło/zlecenie

a także:

 • rodzic, który pracuje i opłaca składki do ZUS, ale jego zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł. Taki rodzic otrzyma wyrównanie do 1000 zł. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na część etatu, a także pracujących na umowę zlecenie i przedsiębiorców.

Kto nie może ubiegać się o zasiłek rodzicielski?

Niestety Kosiniakowe, czyli to „Nowe becikowe” nie jest przeznaczone dla wszystkich. Z powyższego świadczenia nie mogą skorzystać:

 • osoby, które są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego z wyjątkiem osób, których zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł to taki rodzic otrzyma wyrównanie do 1000 zł.
 • osoby, które mają prawo skorzystania z podobnych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy np. funkcjonariusze służb mundurowych.
 • Ważne! Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego to drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwał zasiłek rodzicielski.

02.01.2016 Update:

Wiele z Was pytało dlatego postanowiłam przedstawić dość częstą sytuację:

Co w przypadku kiedy ojciec pracuje np. na umowę o pracę, a matka nie? To czy przysługuje wtedy świadczenie czy nie?

Ogólnie rzecz biorąc w większości przypadków ze świadczenia rodzicielskiego skorzysta matka dziecka. Oczywiście jeżeli spełni podstawowy warunek czyli nie będzie uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Drugim warunkiem jest właśnie, że drugi rodzic (tj. ojciec dziecka) nie korzysta z innych świadczeń (czytaj punkt wyżej) lub nie korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Ale! Ale! Czytając podstawę prawną, a dokładniej Art. 35a. 2. dowiemy się, że:

2. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę

Stąd wynika, że (pomijając śmierć matki czy porzucenie przez nią dziecka):

Ojcu zasiłek macierzyński będzie przysługiwał przede wszystkim wtedy kiedy wcześniej matka miała do niego prawo.

Podobnie jest też z prawem ojca do zasiłku rodzicielskiego. Czyli podsumowując i odpowiadając na pytanie:

W takiej sytuacji jeżeli tylko ojciec nie pobiera innych świadczeń z racji urodzenia dziecka to zasiłek rodzicielski matce się należy.

Jaka kwota?

1000 zł miesięcznie. I co ważne! Brak kryterium dochodowego, a więc 1000 zł będzie wypłacane niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Nawet w sytuacji jeżeli w tym czasie rodzice podejmą pracę to nie stracą prawa do świadczenia. Zostanie ono jednak obniżone o połowę.

Przez jaki czas?

Czas wypłacania 1000 zł na dziecko będzie uzależniony od tego ile dzieci się urodzi:

 • 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 62 tygodnie przy bliźniakach,
 • 67 tygodni, jeśli urodzą się trojaczki,
 • 69 tygodni, jeśli urodzi się czwórka dzieci,
 • 71 tygodni, jeśli urodzi się pięcioro lub więcej dzieci.

Jak otrzymać?

Rodzic od momentu urodzenia się dziecka ma 3 miesiące na złożenie wniosku o powyższe świadczenie. Jeżeli taki wniosek złoży w późniejszym terminie to świadczenie będzie wypłacane od momentu złożenia pisma, a więc wtedy straci te kilka miesięcy. W momencie składania wniosku musi mieć ze sobą akt urodzenia dziecka. Akt uzyskuje się po zarejestrowaniu dziecka w USC. Odnośnie rejestracji dziecka w USC pisałam jakiś czas temu tutaj.

Wniosek o 1000 zł na dziecko

Wnioski można będzie składać tradycyjnie w urzędzie lub drogą elektroniczną na portalu „Emp@tia” pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl. W przypadku wyboru drogi elektronicznej do podpisania wniosku niezbędne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego tzw. Profilu zaufanego ePUAP.

Czy można stracić na Kosiniakowym?

Niestety niektórzy mogą stracić jeżeli będą ubiegać się o 1000 zł na dziecko. Kto dokładnie?

 1. Rodzice, którzy są zarejestrowani w UP jako bezrobotni z prawem do zasiłku, stracą status bezrobotnego i jednocześnie otrzymywane świadczenie z Urzędu Pracy. Nie zostaną jednak pozbawieni prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Rolnicy nie otrzymają jednorazowego zasiłku macierzyńskiego, który wypłaca KRUS
 3. Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne. 1000 zł na dziecko zostanie doliczone do ich dochodu.
 4. Rodzice, którzy korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej i pobierają stamtąd świadczenia mogą je stracić w sytuacji jeżeli dodatkowy 1000 zł na dziecko przekroczy ich próg kryterium dochodowego.

Urodzony w 2015? Ważna informacja:

Rodzice, których dziecko pojawiło się na świecie jeszcze w 2015 roku, pomimo iż nowe świadczenie wchodzi w życie od 2016 roku, mogą się starać o powyższe świadczenie. Z zastrzeżeniem, że zostanie ono wypłacane przez okres do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Najlepiej zobrazuje to przykład:

dziecko urodziło się 01.11.2015 to rodzice mogą pobierać świadczenie przez okres 10 miesięcy.

Aby zapoznać się z pełną treścią ustawy kliknij -> tutaj

Nie zapomnij też o -> 500 zł na dziecko (Rodzina 500 Plus) <-

Pamiętasz, że świeżo upieczonemu tacie też należą się uprawnienia?
Tutaj przypominam -> Jak załatwić urlop ojcowski lub tacierzyński <-

Co myślisz o nowym świadczeniu? Skorzystasz?

Najpewniej zainteresuje Cię też: