500 zł na dziecko (Rodzina 500 Plus) – jak dostać?

Słysząc 500 złotych na dziecko – czyli program Rodzina 500+ najczęściej padają pytania: Kto dostanie? Jak złożyć wniosek? Jakie są wymagane dokumenty? Czy to kwota brutto czy netto? I w końcu: ile czasu na decyzję 500+? Odpowiadam na to wszystko poniżej, gdyż dostałam od Was kilka wiadomości z prośbą o zgłębienie tematu i napisanie kilku najważniejszych kwestii związanych z nowym programem 500+. Trochę posiedziałam, poczytałam i już wszystko wiem 🙂 Specjalnie dla Ciebie najważniejsze informacje o tym jak dostać 500 zł na dziecko.

Kto dostanie?

Jedna z osób: matka, ojciec, opiekun faktyczny lub opiekun prawny.

 • 500 zł będzie wypłacane na każde dziecko, jednak w przypadku pierwszego jest ograniczenie w wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Sprawdź czy dostaniesz 500 zł na dziecko:

 1. Masz obywatelstwo polskie?
 2. Mieszkasz na terenie Polski?
 3. Masz więcej niż jedno dziecko?
 4. Czy każde z Twoich dzieci ma mniej niż 18 lat?
 5. Czy w Twojej rodzinie dochód na osobę jest mniejszy niż 800 zł?

Jeżeli odpowiedziałaś TAK na wszystkie powyższe pytania to najprawdopodobniej otrzymasz pozytywną decyzję 500+ na 500 złotych na każde Twoje dziecko.

W przypadku kiedy, na któreś z pytań padła inna odpowiedź nie znaczy to, że świadczenie Ci nie przysługuje. Myślę, że szczegóły, które opisuję poniżej rozwieją wątpliwości.

Kryterium dochodowe

Po pierwsze: Ograniczenie dochodowe dotyczy tylko świadczenia na pierwsze dziecko. Jeżeli staramy się o świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko to nie musimy przedstawiać i dokumentować naszej sytuacji dochodowej.

Po drugie: Ograniczenie wysokości dochodu na jednego członka rodziny wynosi 800 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł. Kwoty te nie są jednak ustalone na stałe. Mogą się zmieniać w oparciu o aktualnie prowadzone badania przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ocena będzie prowadzona co dwa lata.

Dostaniesz 500 zł na pierwsze dziecko jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł.

Po trzecie: Co w sytuacji kiedy dochód w rodzinie się zmieni? O tym fakcie należy w terminie 14 dni powiadomić odpowiedni organ wypłacający pieniądze. Jeżeli wspomniany dochód będzie wpływał na warunki otrzymywania świadczenia to zostanie ono wstrzymane od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Jaka kwota?

500 zł netto czyli 500 zł na tzw. „rękę”.  Jest to kwota jaką otrzymasz miesięcznie 🙂

Kiedy wnioskować?

Wnioskować trzeba będzie co roku w okresie od 1 sierpnia do 31 października, a czas na jaki zostaną przyznane pieniądze to od 1 października do 30 września kolejnego roku.


Wyjątek stanowi rok wprowadzenia świadczenia tj. 2016

W roku 2016 wnioski można składać od 1 kwietnia do 31 października, a czas na jaki zostaną przyznane pieniądze to maksymalnie od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017. Maksymalnie ponieważ:

Data złożenia wniosku Czas na jaki zostaną przyznane pieniądze
od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 Od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017
od 2 lipca 2016 do 31 października 2016 od miesiąca wnioskowania do 30 września 2017


Gdzie i jak wnioskować?

Wniosek o wydanie decyzji 500+ składać należy w Urzędzie Miasta lub Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Sposobów złożenia wniosku o 500 zł na dziecko jest kilka:


Fizycznie w urzędzie lub pocztą

Uzupełnij wniosek i złóż osobiście lub korespondencyjnie w urzędzie. Wraz z wnioskiem mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.


Przez Internet - ePUAP

Przygotowano usługę elektroniczną. O tutaj -> Wniosek Rodzina 500+ <-

Uwaga!

Aby złożyć wniosek w ten sposób wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego ePUAP. Ten drugi można zdobyć bezpłatnie (szczegóły).


Przez Internet - emp@tia

Należy założyć konto (jeśli się go nie posiada) i po zalogowaniu odszukać „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”. Wszystko odbywa się tutaj -> emp@tia <-

Uwaga!

Aby złożyć wniosek w ten sposób wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego ePUAP. Ten drugi można zdobyć bezpłatnie (szczegóły).


Przez Internet - PUE ZUS

Należy założyć konto (jeśli się go nie posiada) i po zalogowaniu odszukać zakładkę „Rodzina 500+”. Tam złożyć wniosek. Wszystko odbywa się tutaj -> PUE ZUS <-


Przez Internet - Bankowość elektroniczna

Sprawdź czy Twój bank udostępnia taką możliwość. Najlepiej szukać takich informacji na oficjalnej stronie banku lub infolinii.


Wniosek i dodatkowe dokumenty

Oprócz wniosku mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Wniosek znajdziesz tu -> Wniosek 500 plus <-

Jeśli składasz wniosek o 500+ na pierwsze dziecko:

 • Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny dotyczą roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza to okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych).

  Wnioskując o 500+ w 2016 roku przed 1 października w dochodach brany jest pod uwagę rok 2014.

W niektórych sytuacjach są wymagane dodatkowe dokumenty:

 • jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka – dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka
 • jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji – prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji
 • jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • jeśli jesteś cudzoziemcem – karta pobytu
 • jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii – zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji

Inne, często zadawane pytania:


Czy rodzice muszą być małżeństwem?

Nie. Wsparcie otrzymają także pary żyjące w związku nieformalnym. Jeżeli natomiast rodzice są po rozwodzie to o dodatkowe 500 zł może ubiegać się ten kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji w której rodzice mają tzw. naprzemienną opiekę nad dzieckiem to świadczenie zostanie rozdzielone po połowie (w innym przypadku 500 zł będzie dzielone proporcjonalnie na rodziców w stosunku do opieki sprawowanej nad dzieckiem).


Jak długo będzie wypłacane 500+?

Do ukończenia przez dziecko 18 lat nawet jeżeli dziecko w wieku 18 lat dalej się uczy nie zmienia to faktu, że w momencie ukończenia przez niego 18 lat świadczenie zostanie przerwane.


Co jeśli w okresie pobierania 500 zł na dziecko narodzi się kolejne dziecko?

Wtedy w dowolnym momencie należy złożyć wniosek o świadczenie na kolejne dziecko. Okres świadczenia będzie od miesiąca złożenia wniosku do 30 września.


Czy dodatkowe 500 zł będzie wliczane do dochodu rodziny?

Nie, nie będzie wliczane do dochodu. A więc jeżeli ubiegamy się o inne świadczenia: rodzinne, alimentacyjne czy zasiłki z pomocy społecznej to nie musimy uwzględniać tej kwoty jako dochodu.


Ile się czeka na decyzję 500+ i kiedy dostanę pieniądze?

Do ostatniego dnia miesiąca jeżeli wniosek był złożony do 10. dnia miesiąca oraz do ostatniego dnia kolejnego miesiąca jeżeli wniosek był złożony po 10. dniu miesiąca. Wyjątek stanowi wnioskowanie w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – wtedy do 3 miesięcy od złożenia wniosku.


W jaki sposób pieniądze będą wypłacane?

Pieniądze mają być wypłacane przelewem na konto, za pomocą przekazu pocztowego lub w kasie urzędu.


Czy jeśli mieszkam poza granicami polski to 500 zł na dziecko mi się należy?

Rodzina, która przebywa poza granicami, otrzyma 500 zł, jeśli nie pobiera tam podobnego świadczenia.


Wszystko jasne? Po wszystkim daj znać czy się udało.

Aby zapoznać się z pełną treścią ustawy kliknij -> tutaj

Najpewniej zainteresuje Cię też: