Jednorazowe 1000 zł na dziecko (Becikowe 2017)

Becikowe 2017 – mam na myśli jednorazowe 1000 zł na dziecko z tytułu urodzenia. Zasady, dokumenty, terminy i zmiany od 2016 r. – wszystko tutaj! Jest to podstawowe świadczenie dlatego nie mogłam przejść obok tego obojętnie na blogu. Tym bardziej, że w tym roku będę chciała z niego skorzystać 🙂

Becikowe zostało wprowadzone w 2006 roku i początkowo obejmowało wszystkich rodziców, którym urodziło się dziecko bez względu na próg dochodowy. W 2012 roku jednak zostało wprowadzone ograniczenie, które uwzględnia dochód rodziny. Poniżej przedstawiam podstawowe zagadnienia, a po tym zmiany jakie zostały wprowadzone w 2016  oraz 2017 roku.

Kto może otrzymać becikowe?

 • Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł za urodzenie żywego dziecka mogą otrzymać rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto.

Wspomniana kwota 1922zł dochodu netto obliczana jest:

przychody brutto
– alimenty świadczone na rzecz innych osób
– koszty uzyskania przychodu
– należny podatek dochodowy od osób fizycznych
– składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
– składki na ubezpieczenie zdrowotne (co ważne! rzeczywiście wpłacone, a nie te z PIT)
= dochód netto

 1. matka lub ojciec dziecka
 2. opiekun prawny
 3. opiekun faktyczny dziecka czyli osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka

Jaka kwota przysługuje?

Jednorazowo 1000 zł na każde dziecko. Kwota jest wolna od podatku dochodowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

I teraz uwaga! Warto się skupić bo nie jest to takie oczywiste jak mogłoby się wydawać.

Podstawowe dokumenty:

 • wypełniony Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • ksero aktu urodzenia wszystkich dzieci i oryginały do wglądu (o rejestracji w USC pisałam tutaj)
 • ksero dowodu osobistego i oryginał do wglądu
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (zaświadczenie to nie obejmuje opiekuna prawnego ani opiekuna faktycznego dziecka)
 • pisemne oświadczenie, że powyższe becikowe nie zostało już pobrane np. przez drugiego rodzica
 • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów, tj.:

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów każdego pełnoletniego członka rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (okres zasiłkowy – oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych). Dla uproszczenia w dalszej części wpisu „rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy” nazywam „wskazany rok”.
np.:

Jeżeli wnioskuje się o jednorazowe becikowe w 2017 roku do końca października to brane są dochody za rok 2015. Jeżeli jednak wniosek zostanie złożony już 1 listopada 2017 roku to brane są dochody za rok 2016.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów to:

 • oryginał zaświadczenia  z Urzędu Skarbowego o wysokości rocznego dochodu LUB oświadczenie o jego wysokości (obliczenia na podstawie przytoczonego przeze mnie wcześniej wzoru)
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych we wskazanym roku
 • oryginał zaświadczenia z ZUS bądź od pracodawcy LUB oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, które rzeczywiście były odprowadzone we wskazanym roku
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy LUB oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni we wskazanym roku
 • oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne

Ponadto jeżeli którykolwiek z pełnoletnich członków rodziny we wskazanym roku utracił dochód i/lub uzyskał nowy to obowiązkowo musi przedłożyć:

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu we wskazanym roku

Inne dokumenty:

 • wnioskodawca mający alimenty na dziecko: orzeczenie sądu LUB odpis posiedzenia sądowego LUB odpis zawartej ugody przed mediatorem (kopia i oryginał do wglądu)
 • w przypadku dziecka przysposobionego kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie LUB zaświadczenia sądu rodzinnego albo ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • kopia karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację LUB odpis aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Gdzie składa się dokumenty?

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Ile jest czasu na złożenie dokumentów?

Na złożenie dokumentów mamy 12 miesięcy od momentu urodzenia się dziecka. Jeżeli złożymy je później wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kiedy otrzymam pieniądze?

Najpóźniej do końca miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wniosku. Z zastrzeżeniem, że jeżeli złożenie wniosku nastąpiło po 10 dniu miesiąca to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zmiany w becikowym w 2016 roku

 1. Podstawową zmianą, która dotyczy stricte jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka to nałożenie obowiązku na ministra właściwego do spraw rodziny utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą elektroniczną. Krótko mówiąc: powinna być możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.
 2. Druga znacząca zmiana to tzw. „Nowe becikowe” czyli Kosiniakowe, które funkcjonuje jako całkowicie nowe świadczenie. Mowa tu o zasiłku rodzicielskim. Świadczenie oferuje 1000 zł na dziecko przez 12 miesięcy. Pisałam już o tym tutaj:
  –> 1000 zł na dziecko/12 miesięcy (Kosiniakowe 2016) <– czytaj tutaj

Zmiany w becikowym w 2017 roku

W Becikowym na 2017 rok nie zaplanowano zmian, które obejmują zasady przyznawania czy wysokość świadczenia.

Nie zapomnij też o -> 500 zł na dziecko (Rodzina 500 Plus) <-

Pamiętasz, że świeżo upieczonemu tacie też należą się uprawnienia?
Tutaj przypominam -> Jak załatwić urlop ojcowski lub tacierzyński <-

Daj znać jak poradziłaś sobie z tą papierologią.
Czy może jak to tata dał radę w urzędzie. 😉

Aby zapoznać się z pełną treścią ustawy kliknij -> tutaj

Chcesz poznać więcej praktycznych rad doświadczonych mam?

Dzięki moim wpisom oraz komentarzom setek mam Twoje macierzyństwo będzie łatwiejsze! :-)

 • Wyślę Ci najnowsze artykuły + unikalne treści tylko dla czytelników newslettera

Najpewniej zainteresuje Cię też:

 • Klaudia_2

  Witam,
  Urodze dziecko na poczatku sierpnia. W 2014 roku uczylam sie i nie pracowalam, bylam utrzymywana przez rodzicow i nie mialam zadnych dochodow. Od marca 2015 roku pracuje za najnizsza krajowa. Moj maz do stycznia 2015 roku byl zonaty, prowadzil dzialalnosc. Wraz z byla zona wychowywal 2 dzieci, ich wspolne dochody przekraczaly 8 tys zl. Czy jesli ja zloze wniosek, to zostanie mi przyznane becikowe? Bedzie sie liczyl dochod tylko moj czy meza tez? Dziekuje i pozdrawiam!

 • Kk

  Gdzie składamy wniosek? W mieście zamieszkania czy meldowania? Jeżeli jestem w nieformalnym związku to uwzględniać ojca Dziecka jako członka rodziny czy nie?

  • ELŻBIETA ROMANOWSKA

   ZDAJE się, że tam gdzie mieszkasz. Ojciec przy nieformalnym wniosku JEST uwzględniany. TAK, nowo narodzone dziecko to członek rodziny.
   @elarom

 • Wiolka89

  Wniosek chce zlozyc przed listopadem. Jak zatem liczone beda dochody skoro w 2014 roku nie bylismy malzenstwem. Slub mielismy 13 czerwca 2015, a rodzic bede w lipcu 2016. Czy dochod z 2014 dziele mimo to na siebie i meza ?

 • Pp

  A co jeżeli w połowie 2014 skończyłem 18 lat i byłam jeszcze tego roku na utrzymaniu rodziców?

 • natalia

  Mam pytanie. Mąż w 2015 w połowie roku zmienił pracę na lepiej płatną.Licząc dochody z 2014 roku albo nawet średnią z 2015 (pół roku niższe dochody i pół roku wyższe) łapiemy się na becikowe. Jeśli jednak doniesie zaświadczenie o tych wyższych dochodach i w US policzą tylko te, jako aktualne to już przekraczamy próg 1922zł/osobę. Jak to jest liczone? czy w ogóle warto żebym wypełniała tę całą papierologię?

  • gość

   Witam, mnie papierologia podniosła poziom adrenaliny, a jeszcze bardziej odmowa wypłacenia becikowego. W październiku 2015 r. urodziło się nasze 2. dziecko, więc do becikowego brane były dochody z 2014r. W 2013 mąż stracił pracę (bezrobotny bez prawa do zasiłku) i moja pensja (3,5 tys) była jedynym źródłem utrzymania aż do grudnia 2014, kiedy to chłopina założył własną działalność i wykazał dochód 4,5 tys. PLN. W 2015 nadal prowadził działalność( były miesiące z dochodem 5 tys. ale i takie z gdzie zarobił zaledwie 1 tys.)Reasumując średnia naszych miesięcznych dochodów na członka rodziny nie przekracza ustawowego progu.Wyliczony przez opiekę dochód na członka naszej rodziny w 2014 r.wyniósł 2 tys. PLN i w związku z tym becikowe nam się nie należy. Do wyliczenia wzięto pod uwagę tylko grudzień gdzie nastąpił wzrost dochodów. Nikt nie wziął pod uwagę tego że w 2014 przez 11 miesięcy mąż był bez pracy oraz tego,że w 2015 średni miesięczny dochód męża jest daleki od 4,5 tys. (z takimi dochodami odpuściłabym sobie becikowe, stertę papierów i ganianie po urzędach)

   Sposób liczenia (3,5 tys +4,5 tys):4(ja, mąż,2 dzieci)= 2tys/ osobę
   Ja w 2014 uzyskiwałam dochód przez 12 miesięcy więc kwota wykazana w PIT była dzielona na 12 co dało 3,5 tys.

   Mąż w 2014 roku uzyskiwał dochód przez 1 miesiąc i kwota wykazana w PIT była podzielona na 1 co dało 4,5 tys.

   Dzięki takim wyliczeniom staliśmy się bardzo bogatymi ludźmi, którym nie przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, a wszystko to w majestacie polskiego prawa. Amen

   • Spróbujcie się odwołać, może akurat się uda. Powodzenia!

   • ELŻBIETA

    Nam policzono sprzedaż mieszkania w innym mieście :)))) I to nic, że mąż na działalności od 2013 roku i nadal na stracie….

 • Krzys

  1922 na członka rodziny. Czyli urodzone dziecko też liczymy?

 • mamazpowolaniablog

  Czy zmiana pracy na lepiej płatną w roku 2014 lub po nim jest brana pod uwagę jako uzyskanie dochodu i musi być wzięta do obliczeń (w jaki sposób?) I druga kwestia. Mam umowę tylko do porodu, czyli w chwili składania wniosku będę bezrobotna. Czy to jest utrata dochodu?

  • Tak, zmiana pracy na lepiej płatną to właśnie uzyskanie dochodu. Dokumentem potwierdzającym może być umowa. A do obliczeń musi być wzięta w zależności kiedy nastąpiła ta zmiana. Jeśli we wskazanym roku to proporcjonalnie liczba miesięcy po uzyskaniu dochodu do liczby miesięcy z poprzednim dochodem.

   Tak, faktycznie skoro umowa nie będzie obowiązywać to będzie to utrata dochodu. Pamiętaj że może Ci wtedy przysługiwać Kosiniakowe pisałam o tym tutaj -> http://smakimacierzynstwa.pl/1000-zl-na-dziecko-od-stycznia-2016/

   • mamazpowolaniablog

    Dziękuję bardzo za odpowiedź :). A co do kosiniakowego, to chyba nie, bo mi przysługuję zasiłek macierzyński, ponieważ miałam umowę przedłużoną do porodu.

 • mamazpowolaniablog

  Dzięki za ten wpis. Dla mnie to kompletny dramat jeśli chodzi o tą papierologię. Chcę przygotować te dokumenty wcześniej (przed porodem), ale nie jest lekko… Podziwiam, że to ogarniasz! 😀

 • Olka22

  Mam pytanie czy skoro pobieram te nowe tzw becikowe przysługuje mi też te stare tzn jednorazowe? Jesli tak to czy to prawda, że na zaświadczenie od lekarza musze mieć odnotowane po jednej wizycie w każdym trymestrze ciąży? Tak się składa że wtedy musiałabym iść do trzech lekarzy…bo zmieniłam ich w trakcie…czy wystarczy jednak tylko zaświadczenie ze byłam u lekarza przed 10 tyg. Ciąży?

  • Jeżeli chodzi o zaświadczenie to ma to być zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Nie musisz iść do trzech lekarzy wystarczy, że pójdziesz do jednego z nich lub do położnej ze swoją kartą ciąży gdzie masz odnotowane daty wizyt podczas ciąży lub możesz zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną,a z niej jasno będzie wynikało, że cały czas byłaś pod opieką lekarską.
   A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to kosiniakowe nie wyklucza pobrania jednorazowego becikowego w wysokości 1000 zł.

 • Majk85

  Hej, gdzie mogę sprawdzić rzeczywiście wpłacone składki zdrowotne a nie te z pit? Jakie to moga byc przyblizone roznice poniewaz nasz dochód wynosi 2199 na osobę więc moze nie ma sensu żebym szukał i dalej liczył… ?

 • katka03

  Jeśli mój narzeczony w roku 2014 pracował za granicą i dochód na osobę przekroczy nam dochód netto, ale od 2015 pracuje już w Polsce i już nie przekracza, a dzidziuś urodzi się w czerwcu 2016 to otrzymamy to jednorazowe becikowe czy nie? Dodam że jeszcze nie będziemy po ślubie

 • martyna

  Witam. Ja również już jestem głupia od tych wszystkich przepisów itd. gdzie czytam to wydaje mi się, że napisane jest co innego!
  a więc tak;

  – pod koniec października mam termin porodu, z dniem porodu kończy mi się umowa. z tego co wiem to nie należy mi się ”kosiniakowe”, bo mam możliwość zasiłku macierzyńskiego ( ok. fajnie w sumie to je wole bo jest nieco wyższe). Czyli na pierwsze pytanie odpowiedziałam sobie sama 🙂

  – jak to jest z tym „drugim” jednorazowym becikowym? bo tak czytam komentarze i przeleciało mi że jest becikowe dla wszystkich i becikowe te co nie może przekraczać kwoty 1922zl netto.

  – a to pytanie jest dodatkowe może nie koniecznie na temat ale co mi tam, najwyżej nie uzyskam odpowiedzi chodzi ot o, że mój mąż pracuje w jednej firmie już 5lat ma stałą umowę o prace na czas nieokreślony i na papierze ma 1700zł, ja pracowałam w roku 2015r 2mce (tj. Połowa marca do połowy maja) na umowę o dzieło , a w styczniu 2016 do dziś jestem na umowie o prace tyle,że z czasem określonym.
  a pytanie brzmi czy należy nam się zasiłek rodzinny z MOPSu to 77zł m-ce na dziecko plus ten 1000zł jednorazowo w czasie kiedy ja będę korzystać z zasiłku macierzyńskiego. bo wyczytałam gdzieś że owy zasiłek jest dochodem utraconym i biorą rozliczenie za poprzedni rok rozliczeniowy , więc jak to jest?

 • Aurelia

  Witam! Czy wniosek można składać jeszcze przed narodzinami dziecka? Czy orientuje się również Pani, czy becikowe przysługuje matce, jeśli dziecko urodzi się zagranicą? Oraz czy jeśli ojciec dziecka nie jest w związku małżeńskim z matką, czy jego dochody mimo wszystko także są liczone? Dziękuję za odpowiedź.

 • Ewelina

  Co jeśli ojciec jest nieznany? A mieszka sie z nowym partnerem? Jego docjod sie wlicza? I gdzie zlozyc wniosek…w miejscu zameldowania czy zamieszkania?

 • Marta Nie

  Mam pytanie: ja pracuję na umowę o pracę, mąż prowadzi działalność, 28.12.16. urodziło nam się drugie dziecko. Jakie zaświadczenia i za jaki okres mamy złożyć? Od lekarza już mam 😉
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

 • Kachna

  A jeśli chodzi o zaświadczenie od lekarza lub położnej informujące o tym, że mama dziecka była pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, czy w tym wypadku wystarczą zaświadczenia jakie dostaje sie od lekarza o każdym etapie ciąży tj. USG stwierdzające ciąże czy musi to być jeden dokument od lekarza. Ja dostawałam od swojego lekarza takie zaświadczenie, począwszy od pierwszej wizyty potwierdzając ciążę do końca jego prowadzenia. Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • To ma być oddzielny dokument wystawiony przez lekarza lub położną. Jak pójdziesz i powiesz, że potrzebujesz taki dokument do becikowego to oni będą wiedzieli o co chodzi i wypiszą na właściwym dokumencie. Te zaświadczenia o których piszesz nie wiem jak wyglądają więc ciężko mi powiedzieć czy taki zaakceptują czy nie.

 • suwalczanka

  Mam pytanie dotyczące samotnych matek. Przeczytałam gdzieś, że nawet jeżeli nie pozostaję ze swoim partnerem w związku małżeńskim, to póki nie wystąpię o przyznanie alimentów, pod uwagę jest brany nie tylko mój ale i jego dochód. Nie mogę znaleźć potwierdzenia tych informacji w żadnych urzędowych dokumentach. Może będziesz potrafiła potwierdzić tą informację albo wyjaśnić jeżeli coś pokręciłam 😉 Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Z informacji jakie posiadam jednorazowe becikowe (1000 zł) samotnym matkom przysługuje niezależnie od dochodu. W tej sytuacji do wniosku o becikowe nie wpisujesz ojca dziecka, a więc nie uwzględnia się jego dochodu. Sytuacja o której piszesz czyli zasądzenie alimentów na rzecz dziecka jest wymagane w momencie jeżeli starasz się o zasiłki rodzinne przy becikowym się tego nie wymaga.

 • kalinka81

  Witam czy to pewne że jesli złoże wniosek po 1 listopada to będą brane dochody z 2015 roku? Niestety w 2014 miałem dochody które przekraczają próg o 40 gr, a w 2015 jestem poniżej progu. Więc to dla mnie bardzo ważne.

  • tak, to pewne. jednak nie ma to znaczenia bo nawet jeśli Twoje dochody w 2014 przekraczały próg to i tak jeżeli utraciłaś (lub zyskałaś) dochód od tamtego czasu to też to wykazujesz. Ostatecznie organ wydający decyzję na 1000 zł na dziecko chce znać aktualne dochody, tylko żeby było śmieszniej pyta o te z roku poprzedzającego rok zasiłkowy i jednocześnie żąda przedstawienia ewentualnych zmian, które miały miejsce od tamtego czasu.

 • Dochód na osobę przy becikowym liczy się na dwie, czy trzy osoby z dzieckiem?

  • Liczy się na wszystkich członków gospodarstwa domowego. Jeżeli jesteś Ty, żona i nowonarodzone dziecko to dochód gospodarstwa domowego dzieli się na trzy osoby. (czyli dziecko jak najbardziej jest traktowane jako 1 osoba 🙂 )

 • Katja79207

  Witam,jestem zielona w tym temacie-za pierwsze dziecko nie ubiegaliśmy sie o becikowe-ale wydaje mi się ze w tym roku będzie się należało-jestem na etapie liczenia-i stad moje pytanie -caly zeszły rok byłam na urlopie wychowawczym-nie rozliczałam Pita za rok 2014-nie dostawałam pieniedzy-czy trzeba jakies pismo z US?No i czy u Męża ,który prowadzi działalnosc i jest na ryczałcie wystarczy tylko oświadczenie-On nie jest w stanie dokładnie udowodnić ile ma miesiąc w miesiąc(problem był już przy rekrutacji do przedszkola),z góry dziękuję i przyznaję że nie zrozumiałam niektórych rzeczy nt.dokumentów.

 • g

  Witam mam pytanie, moj maz co miesiac ma inna wyplate, wiec jesli jednego miesiaca wychodzi wiecej o 1922 netto a drugiego miesiaca mniej to przysluguje te becikowe? Czy jest to sumowane i dzielone przez miesiace czyli liczona srednia miesieczna?

  • w Art. 3. punkt 2a jest tak: „Ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie członka rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód”

   Myślę, że nie potrzeba więcej pisać aby odpowiedzieć na Twoje pytanie 🙂

 • Franio

  Witam.
  Pracuje na umowie zleceniu. Jestem w 20 tc ciąży i przebywać będę na zwolnieniu lekarskim do końca ciąży. Czy w tej sytuacji będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński ? Przysługuje mi zasiłek chorobowy jednak od zasiłku chorobowego nie są odprowadzane składki w tym również na ubezpieczenie chorobowe które jest podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

  • Jeśli przy umowie zleceniu nie odprowadzałaś składek to wygląda na to że odpowiedziałaś sobie sama w ostatnim zdaniu.

 • PrzyszłaMama

  Witam. Mam następujące pytanie, które nurtuje mnie od pewnego czasu: Pracowałam na umowie zleceniu, przebywam na chorobowym do końca ciąży, po porodzie zakwalifikuję się albo na zasiłek macierzyński albo na becikowe 1000 zł przez 12 miesięcy (zależne jest to od sytuacji w firmie, grozi jej upadłość). Czy jeśli „załapię” się na nowe becikowe to mogę również skorzystać z jednorazowego becikowego, o którym mowa w powyższym tekście, czy za dużo wymagam? 😉 Będę wdzięczna za odpowiedź, pozdrawiam.

  • Hej, rozumiem, że przy Twojej umowie zlecenie odprowadzałaś składki na ubezpieczenie zdrowotne, że przysługiwało Ci chorobowe czy perspektywiczne macierzyńskie, tak?

   Ale przechodząc do Twojego właściwego pytania: 1000 zł na dziecko przez 12 miesięcy jest odrębnym zasiłkiem. Zatem jeżeli spełniasz wymogi tzn. przede wszystkim nie masz prawa do macierzyńskiego to Ci się ono należy. Standardowe jednorazowe 1000 zł na dziecko nadal obowiązuje i jeżeli tylko spełniasz warunek progu dochodowego to również możesz taki zasiłek otrzymać. Są to dwa niezależne świadczenia i z mojej wiedzy jeśli spełniasz określone wymogi to możesz skorzystać jednocześnie z obydwu.

   Pozdrawiam i daj znać jak ostatecznie udało się to załatwić. Powodzenia! 🙂

   • PrzyszłaMama

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź 🙂
    Zgadza się, miałam odprowadzane składki, stąd prawo do chorobowego (na szczęście, bo ciążę od początku znoszę fatalnie i musiałam z pracy zrezygnować) oraz szansa na macierzyński.
    Cieszę się, że trafiam na ten artykuł, zapoznam z nim męża i po porodzie zacznie ganiać po urzędach 😉
    Oczywiście dam znać co z tego wyjdzie. Pozdrawiam!

 • Magdalena

  Moje pytanie będzie pewnie troszkę nietypowe. W 2014 roku oboje z mężem pracowaliśmy za granicą w UE. W związku z porozumieniem między państwami nie musieliśmy składać w Polsce zeznania podatkowego ze ten rok. Obecnie mąż od kilku miesięcy pracuje w Polsce a ja za granicą (obecnie na macierzyńskim). Czy orientujesz się może lub masz jakieś źródło gdzie mogłabym znaleźć informację na ten temat – na jakiej podstawie mam udokumentować nasz dochód z tego okresu?

 • elwis

  czy do wyliczenia kwoty dochodu 1922 zł liczone jest to dziecko, które właśnie się urodziło?Dzięki

 • Eda

  Bardzo pomocny wpis, dziękuję.
  Mam wątpliwości co do obliczenia dochodu, jeśli urodzę dziecko w listopadzie 2016 roku i nie mam jeszcze ślubu ze swoim narzeczonym to mam wziąć pod uwagę dochody rodziców (jestem studentką do czerwca 2016) czy tylko swoje (czyli 0, bo nie pracuję) czy dochody tylko narzeczonego?

 • Aga

  a bez znaczenia czy zaświadczenie od lekarz bedzie z przychodni NFZ czy z prywatnego gabinetu?

  • Nie ma to znaczenia. Ważne, aby było zawarte, że mama dziecka była pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

 • Karolina Mrówa

  Mam 4 pytania odnośnie becikowego 2016 . pyt. 1- wyczytałam gdzieś, że starając się o becikowe w 2016, to muszę wykazać dochód z 2014 roku, natomiast jeśli w 2015 zmieniła się moja umowa, a w raz z tym uzyskiwany dochód zwiększył się to wtedy pod uwagę jest brany większy dochód x ilość miesięcy jakie go otrzymywałam i dzielone na 12 tzn. przykładowo w 2014 mój dochód miesięczny brutto to 2000, natomiast od 1 czerwca 2015 to 3000 brutto, więc powinnam policzyć 3000 razy ilość miesięcy do końca roku 2015 – tutaj 7 mcy ( 3000 x 7 = 21000 i podzielić na 12 = 1750 dochód na osobę) – czy dobrze wyliczyłam? pyt.2 i 3 – aktualnie jestem w ciąży, natomiast nie mam ślubu z moim parterem, ojcem dziecka. Czy wyliczając dochód na osobę muszę brać łączny dochód mój i partnera ( tak gdzieś wyczytałam, iż pomimo, że nie ma obowiązku posiadania alimentów, gdybym była samotną matką bez partnera to liczę się sama, jeśli żyjemy razem, ale w nieformalnym związku to już muszę go wykazać ) i czy pod uwagę w dochód na członka rodziny biorę nowo narodzone dziecko? Wyczytałam,że takie dziecko się liczy, natomiast koleżanka, która urodziła w lutym dostała informację, że nie liczy się dziecka. I ostatnie pytanie nr 4 co jest rozumowane pod DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU + ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O SKŁADKACH – czy to mają być jakieś specjalne dokumenty pobrane z urzędu, który to za mnie potwierdza moje dochody i składki ( JAKIEGO ?) czy wystarczy moje pisemne oświadczenie. Przepraszam, za tak długiego posta, ale naczytałam się dużo na różnych forach, a im więcej czytałam to co raz więcej pytaj i sprzeczności, a nigdzie odpowiedzi. Myślę, że nie jednej młodej mamie to pomoże 🙂

  • Karolino, większość odpowiedzi znajduje się w tekście powyżej więc chyba nie ma sensu, aby Ci je tutaj kopiowała 🙂 Jedyny punkt, który nie jest wyraźnie napisany to fakt czy nowo narodzone dziecko wliczamy do dochodu? Odpowiedź brzmi TAK, nowo narodzone dziecko również wlicza się do liczby osób w gospodarstwie domowym.

 • aaaa

  a jeśli jestem ubezpieczona u męża w pracy, to dostanę też?

  • aaaaa

   i jestem bezrobotna nie zarejestrowana w PUP

   • Jednorazowe becikowe zgodnie z informacją w tekście: „Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł za urodzenie żywego dziecka mogą otrzymać rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto”.

    • Big Beat

     proste pytanie czy po urodzeniu dziecka samtna matka zarabia 3200 na reke tzn ze sie nalezy ten 1000zl tak?

 • mama-i-maluszek.blogspot.com

  Strasznie dużo tych papierków trzeba dostarczyć, ale wpis na pewno się przyda, żeby się nie pogubić w tej papierologii…

  • Właśnie takie było moje założenie, aby trochę rozjaśnić rodzicom co, kiedy i jak się załatwia, aby otrzymać tą jednorazową pomoc. Mam nadzieję, ze jak najwięcej osób skorzysta 🙂

  • Paulina

   Warto wybrać się do MOPSu, GOPSu czy Urzędu Gminy. Na wiele z tych oświadczeń mają wzory dokumentów, które pomagają wypełnić. Wtedy lista znacząco się skraca i przestaje to wyglądać tak przerażająco 🙂

 • Bardzo cenny wpis, wszystko zebrane w pigułce 🙂

 • Udało nam się załapać na becikowe przy pierwszym dziecku. Dla drugiego wprowadzono kryterium dochodowe i musieliśmy się obejść smakiem 🙂

  • To chyba było do przewidzenia, że na pewno jakieś ograniczenia w końcu wprowadzą, przecież byłoby nam za za dobrze i za łatwo 🙂

   • Pieniądze, które budżet wydaje powinny spełniać swoją funkcję. Można się spierać co do wysokości limitu dochodowego, ale dobrze, że jakiś w ogóle wprowadzono. Bogatemu 1.000 zł nic nie da i w niczym nie pomoże 🙂

    • anna

     Co z tego, że kogoś „stać”. To ma być kwota dla dziecka a nie rodziców, wiec nawet Ci co mają powinni również otrzymać należną WSZYSTKIM dzieciom kwotę.

 • Czasemtakjest Czasemtakjest

  Ja go wolę już tego becikowego nie mieć, i kolejnych dzieci też 😉

 • Bardzo przydatny wpis. Myślę, że wielu świeżo upieczonych rodziców będzie Ci wdzięcznych za to, że podałaś im pomocną dłoń i mają tu wszystko w pigułce:P

  • Dzięki! Oby jak najwięcej osób skorzystało z tego wpisu i nie musiało spędzić kilku godzin na szukaniu informacji o tym w jaki sposób to wszystko załatwić 🙂

   • Dokładnie zwłaszcza, że gdy pojawia się Maluszek to jemu chce się poświęcać 100% uwagi i ma się wystarczająco nowych umiejętności do ogarnięcia:P

    • Otóż to! 🙂 A nie ma co ukrywać trochę jest tych formalności zwłaszcza gdy przynajmniej u jednej z osób nastąpiły jakieś zmiany w dochodzie.

 • Przydatne informacje. Biorąc jednak galopujące zmiany w tym temacie zastanawiam się jak długo będzie aktualny 😉 Ja nie miałam problemów, bo udało mi się wstrzelić przed 2012 😉

 • Świetny wpis dla rodziców i par planujących:)

 • cenny ten wpis 😉 ale tego załatwinia było jak sobie przypomnę ;D

  • Nas to czeka w tym roku drugi raz, tylko w związku ze zmianą pracy, wysokości dochodu, dodatkowych zleceń już mnie głowa boli od ilości dokumentów jakie trzeba będzie przedstawić.

 • rololand

  Bardzo cenne wskazówki!

 • Dużo tych informacji, ale nie przeczę, gdybym miała mieć dziecko, przydałyby mi się. Dobra Twoja! Doskonały poradnik dla przyszłych mam.

 • Tak dużo tych informacji, że ciężko wszystko zapamiętać. 😉

  • Dlatego właśnie postanowiłam zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu, aby trochę ułatwić przyszłym rodzicom, którzy będą musieli zmierzyć się z tą całą papierologią 🙂

 • Bardzo przydatny tekst, taka wiedza w pigułce 🙂 Wszystko co ważne zebrane 🙂

 • Fajnie usystematyzowana wiedza. Chociaż pewnie zanim temat będzie mnie dotyczył to wszystko zmieni się jeszcze tysiąc razy 😉

  • Dzięki! Oby zmieniło się na lepsze i załatwienie tego wszystkiego kończyło się na wypełnieniu jednego, krótkiego wniosku i to najlepiej on-line 🙂

 • Świetnie to wszystko wyjaśniłaś, niestety ograniczenie wysokością dochodu bardzo mi się nie podoba, no ale gdzieś ta granica musi być jak to co poniektórzy mawiają.

  • To ograniczenie wydaje mi się kompletnie bez sensu. Nie jest to jakaś duża kwota, a sam koszt opłacenia pracowników, którzy pewne dokumenty muszą nam wydać do tego świadczenia, później ktoś to musi przyjąć, jeszcze ktoś inny rozpatrzyć na pewno są wyższe niż gdyby zdecydowali się tak jak było wcześniej i wypłacali wszystkim niezależnie od dochodu. Zwłaszcza, że jest to jednorazowe świadczenie.

   • Dokładnie tak, tutaj muszę się muszę z Tobą zgodzić 😉

 • Fajnie, że mają wprowadzić możliwość zgłoszenia tego przez Internet – to wygodne. Świetny tekst – konkretny i dużo się z niego dowiedziałam. Idę czytać o „Kosiniakowe” 🙂 Pozdrawiam

  • Dziękuję, o to mi właśnie chodziło, aby po przeczytaniu powyższego wpisu zdobyło się konkretne informacje. Pozdrawiam:)

 • Bardzo nie podobają mi się te ograniczenia w wysokości dochodu. Niezależnie od tego ile rodzice zarabiają te pieniądze przeznaczane są na wyprawkę dla dziecka. Pojawienie się nowego członka rodziny, zwłaszcza w pierwszym etapie jego życia to niemały wydatek, a przecież wiadomo, że każdy rodzić, chce dla swojego malucha jak najlepiej.

  • Dokładnie tak, na początku było bez ograniczeń i przysługiwało wszystkim. Ktoś jednak stwierdził, że wprowadzi próg dochodowy. Dlaczego? Nie wiem, przecież jednorazowe 1000 zł to nie jest wcale dużo. Wyprawka tak na prawdę kosztuje dużo, dużo więcej…

 • Ja jeszcze nie mam dzieci, ale bardzo przydatny post 🙂

 • Sylwia

  Bardzo fajny i przydatny wpis 🙂

 • Bardzo przydatny wpis, z pewnością zainteresuje on wiele osób. Moje dzieciaki nie załapały się na becikowe, niestety.

  • Jeszcze nie było wtedy becikowego czy może przez to wprowadzone ograniczenie jeżeli chodzi o dochód na osobę?

 • I mam z tym problem :/ nie wiem jak wypełnić te druki.. mój urząd znajduje się 100km od naszego domu, jechać z dzieckiem… ciężko.. W roku który jest brany w rozliczeniu brałam ślub, poza tym przez wakacje nie byłam ubezpieczona zdrowotnie.. nie wiem kto jest moją rodziną. Kto był w moim gospodarstwie domowym przed ślubem? Dorosła – samomieszkająca 27 latka.. Tylko ja?? A po ślubie ja i mąż? :/

  • Z racji tego, że istotna jest ilość osób w gospodarstwie domowym do obliczenia dochodu netto to każda zmiana ilości członków musi być zgłoszona. Mowa o tym tu:

   „Art. 25. ust. 1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.”

   Jeżeli brałaś ślub w roku poprzedzającym okres zasiłkowy to trzeba wykazać, od kiedy zmieniła się ilość osób, a tym samym kwota dochodu netto w przeliczeniu na osobę będzie inna. Zatem do obliczenia prawidłowego dochodu po ślubie będą wymagane dokumenty związane z wykazaniem dochodu również od męża.

   • Mój mąż niczego nie zarobił, przez te kilka miesięcy kończył studia. Nie wiem kto był w moim gospodarstwie domowym przed ślubem.. Wychodzi na to, że tylko ja :). Mieszkałam i pracowałam sama.. Przez dziwne przepisy mając miezłą sytuację rodzinną dostawałam już bardzo wysokie stypendium socjalne na studoach, ponieważ nikt nie brał pod uwagę dochodów mojego ojczyma, który mnie utrzymywał, tylko ojca, który nie miał żadnych dochodów.. Tak więc w papierach wyszło, że w moim gospodarstwie domowym jest niepracująca mama i niepracujący tata.. Dziwne i głupie przepisy.. Dostałam 1000zł miesięcznie, a nie powinnam wg mnie. Dlatego te wydają mi się równie dziwne. Jeśli w moim gospodarstwie domowym przed ślubem byli moi rodzice z którymi nie miałam kontaktu i ja.. to dziwne :). Nie mam pojęcia jak to wszystko wypełnić biorąc pod uwagę moją sytuację.. eh.. 🙂

    • W razie wątpliwości to proponuję telefon do Urzędu z prośbą o dokładne przeanalizowanie Twojej sytuacji i udzielenie informacji co masz ze sobą zabrać zwłaszcza, że masz tak daleko do Urządu. Myślę, że znajdzie się tam jakaś miła Pani która rozwieje Twoje wątpliwości 🙂

 • Pamiętam jak my składaliśmy dokumenty o przyznanie becikowego. Każdy tłumaczył nam coś innego i nikt nie wymienił wszystkich dokumentów, które mamy ze sobą mieć. Sami musieliśmy sprawdzać i szukać w sieci jakiś wskazówek. Katorga. Bardzo przydatny wpis.

  • To podobnie jak my po urodzeniu Wiktorka. W końcu jakaś miła Pani z Urzędu wytłumaczyła nam wszystko telefonicznie. No cóż, jak już się do tego zabraliśmy okazało się, że potrzebujemy inne dane bo załatwialiśmy wszystko w listopadzie czyli obejmowało to już kolejny okres zasiłkowy, a o tym nie wiedzieliśmy. Dlatego postanowiłam zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogę tym wpisem 🙂